Urmărind istoria în timp a liceului parcurgem o parte a istoriei învăţământului românesc din perioada interbelică până astăzi, care pentru şcoala noastra este istoria generaţiilor de profesori şi elevi, care prin rezultatele lor, i–au dat în timp un renume.

În anul 1940 în fosta clădire a bibliotecii orăşeneşti, după cedarea Cadrilaterului, în condiţiile refugierii populaţiei româneşti, Gimnaziul Teoretic din Cavarna s–a mutat în Mangalia purtând numele de Gimnaziul Mixt Mangalia.

În dotarea acestei instituţii intră şi biblioteca liceului Bazagic, baza acelei existente astăzi.

Din septembrie 1941 când ia fiinţă clasa întâi a Gimnaziului Comercial Mixt Mangalia clasele existente au funcţionat în lichidare în profilul teoretic şi o clasă în profilul comercial ia fiinţa. Gimnaziul Comercial dă prima promoţie de absolvenţi în 1944 şi ultima in 1948.

În anul 1948 ca urmare a aplicării reformei învăţământului se înfiinţează Şcoala Medie Tehnică de Administraţie Economică cu anii I şi II care preia elevii Gimnaziului Unic şi ai Gimnaziului Comercial.

În 1949, în strânsă legatură cu decretul din martie se prevedea cooperativizarea agriculturii şi înfiinţarea Centralei Cooperativelor, Şcoala Tehnica de Administraţie Economică devine Şcoala Medie Tehnică de Administraţie Economică subordonată direct Centrocoop–ului.

Profil foarte solicitat într-o zonă comercială cum este oraşul Mangalia, planul de şcolarizare prin specializările propuse asigură formarea în domeniile finanţe – contabilitate, administraţie şi servicii, turism şi comerţ.

Prima promoţie de absolvenţi ai acestei şcoli porneşte în viaţă în 1951, iar a doua şi ultima în 1952.

Conducerea acestei instituţii de învăţământ cu profil economic a fost realizată de profesorii : 

 • Iordăchescu Gheorghe    1940 –1949
 • Anastsescu Mihai    1949
 • Mihai Vasile, învăţător    1950
 • Rednic George    1950-1954

Din perioada anilor 1940–1948 câteva nume de profesori care au adus renume învăţământului din acest colţ de ţară trebuiesc amintite: Iordăchescu Larisa, Mateescu Desliu Elena, Ionescu Ion, Zamaniciomu Traian, Babic Tudor, Cucui Nicolae, Delureanu Ştefan (devenit o personalitate în istorie).

O datorie de onoare ne determină să–i menţionăm pe absolvenţii acestei instituţii de învăţământ care au devenit ulterior profesori ai şcolii – Rednic George(1941), Zamaniciomu Traiana (1942), Cucui Nicolae (1945), şi nu în ultimul rând pe câtiva dintre absolvenţi, astăzi personalităţi cu renume : 

 • Blacioti Nicolae– reprezentantul României în Grecia pe probleme economice
 • Buzbuchi Haşoti Cornelia– economist
 • Saganai Repet– director adjunct al direcţiei centrale de statistică
 • Pappa Ion– economist

Anul 1952 provoacă un adevărat seism în viaţa paşnică a majorităţii populaţiei oraşului obligată printr-un ordin al autorităţilor să se stămute în alte zone din ţara.

Urmare a depopularizării oraşului şi, implicit a şcolii precum şi a restricţiilor de intrare în zonă, Şcoala Medie Tehnică de Cooperaţie este mutată la Brăila, unde va continua să funcţioneze până la desfiinţare în 1955.

Din septembrie 1953 în locul acestei instituţii se înfiinţează Şcoala de 7 ani , cu clasele I-VII. Prin construirea în 1956 a unui nou spaţiu aceasta îşi măreşte baza materială şi numărul de clase.

În 1959 la propunerea inspectoratului teritorial de atunci, domnul profesor Terente Ilarion, se înfiinţează un liceu teoretic sub titulatura de Şcoala Medie Mixtă cu clasele I-XI, formă sub care funcţionează până în 1965.

Prin inaugurarea în 1962 a actualei clădiri, baza materială şi numărul de clase se dezvoltă, liceul impunându–se din ce în ce mai pregnant ca instituţie a oraşului.

Anul 1965 marchează o nouă transformare ca titulatură şi conţinut, Scoala Medie Mixtă devenind Liceul teoretic (nr.1) cu clasele I–XII, formă în care funcţionează până în 1977.

Anul 1977 marchează o nouă etapă a evoluţiei istorice, care răspunzând comenzii sociale transforma profilul teoretic în industrial, institutia scolara capatand denumirea de „Liceul industrial nr 2”.

Nevoia de formare a specialiştilor în domeniul serviciilor impune introducerea în anul 1981 a unor specializări specifice domeniului economic, astfel funcţionând un liceu mozaic, cu profil teoretic, industrial şi economic.

In 1990 Liceul Industrial Nr.2 devine Liceul Economic, ca urmare a trecerii de la învăţământul prioritar tehnic la forme de învăţământ adaptate cerinţelor de formare ale comunităţii

In 1994 Liceul Economic se transformă în Grup Şcolar Economic, prin aplicarea prevederilor reformei învăţământului românesc pentru ca in 1996 unitatea şcolară sa îşi modifice denumirea în Grup Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii.

In anul 2001 institutia scolara devine Colegiul Economic Mangalia, ca o recunoaştere a rezultatelor acumulate în cei peste 66 de ani de existenţă.

Acest drum anevoios al învăţământului mangalian a fost realizat sub conducerea unor profesori care s-au dăruit cu abgnegaţie şcolii :

 • profesor Ilarion Terente, director 1962–1977
 • profesor Adriana Păduraru director 1977–1984
 • profesor Ştefan Sîngeorsanu, director 1984–1990
 • profesor Mircea Popescu, director 1990–1994
 • profesor Virginia Vlad, director 1995-2006
 • profesor Teodorescu Anișoara, director 2007-2010
 • profesor Vărgatu Adrian, director 2010-2012
 • profesor Ciobănel Raluca-Simona, director 2012-2021
 • profesor Chirică Elena, director ianuarie-august 2021 
 • profesor Ciobănel Raluca-Simona, director din 2021până în prezent

Printre primele generaţii de absolvenţi ai Şcolii Medii Mixte se numără actualii profesori:

 • Vlăduţ Nicolae – profesor al Grupului Şcolar Economic,
 • Tănase Borşaru Vasilica – profesor limba română Şcoala Generală Nr. 3,
 • Turtucăianu Spiridon Elena – profesor de desen Şcola Generală Nr. 5.

Absolvenţi ai liceului perioadei 1962-1999, care au adus renume unităţii de învăţământ, oraşului Mangalia prin activitatea ce o desfăşoară:

 • Atanasiu Traian– viceamiral
 • Costache Maria– medic stomatolog
 • Baubec Sami– economist-inspector financiar
 • Ninu Emil Corneliu– profesor limba română Colegiul Economic Mangalia
 • Oleniuc Viorel– medic primar, consilier,

şi multe, multe alte nume ce fac onoare şcolii.

Într-o existenţă de peste 80 de ani când timpul ce s-a scurs a lăsat urme vremurilor ce mereu se schimbau – şcoala naostră şi-a făurit, prin elevii şi profesorii săi o istorie, iar istoria ei se constituie astăzi într-o tradiţie ce se impune a fi continuată.